Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Günümüz iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar dolayımıyla gerçekleştirilen ve söz konusu imkânlar yoluyla viral hâle gelen bir risk olarak tanımlayabileceğimiz dijital şiddet gerek mobil telefon gerekse ağ tabanlı uygulamalar ve sosyal medya dolayımıyla sıklıkla deneyimlenmekte; kullanıcılar bu deneyimi fail, mağdur veya izleyici olarak yaşamaktadır. Dijital şiddetin de çevrimdışı şiddetin bir uzantısı olduğu ön kabulüyle kadınların bu şiddet türü ile daha sık karşılaştığına yönelik bir tahminde bul
140 TL.
Tükendi
Sizler, nasıl böyle vicdansızca davranabildiniz? Bunca günahı nasıl işleyebildiniz, bu kadar huzurlu? Sen, yenge hanım… Küçücük masum bir kıza bu kadar hainliği nasıl yapabildin? Sen, dayı bey. Masum, öksüz ve yetim yeğeninin insanlıktan nasibini alamamış karının elinden çektiklerini hiç mi fark edemedin? Ah, Kasap Rüstem Amca. Ya sen? Ya sen nasıl karıştın bu işe? Sen ki bizim mahallenin kasap babasıydın. Bazen ücretsiz et kıyma dağıttığın bile olurdu. Bu kadar iyilikten sonra nasıl oldu da böylesine büyük
96 TL.
Tükendi
Düşünceli günlerim eksik olmaz benim. Düşüncesiz olmayı kendime hiç yakıştıramam. Elimde olmadan içime sızıp bir kenara kıvrılır düşünceler. Orada parlar kimi zaman. Kimi zaman tutar elimden dolaştırır dağ bayır, kıyıbucak. Düşüncenin üremediği yerde dedikodunun yuvalandığına inanırım. Bunun için dedikoduyla hiç ama hiç işim olmaz. Alay edercesine derin düşüncelisin bugün, diyen kumru arkadaşlarımı da çok yadırgarım. Çünkü bilirler çoktan beri böyleyim yalnız son günlerde düşünceli hâlim iyice göze battı. H
86 TL.
Tükendi
GİTME Gideceksin, biliyorum. Haber veriyor, sararan yapraklar, Cıvıldamaz oldu kuşlar ve çocuklar, Göz kamaştırmıyor artık yıldızlar. Gideceksin, biliyorum. Deli deli esiyor rüzgâr, Cevizler kabuğunu bırakıyor, Ayrılığın işareti, çekilen pınarlar. Gideceksin, biliyorum. Yine solacak çiçekler, Yine kaybolacak kelebekler, Kifayetsiz kalacak kelimeler. Gideceksin, biliyorum. Sonbahar şarkıları dinliyorum. Saniyenin telaşını izliyorum. Mevsimlerden seni seviyorum. Gideceksin, biliyorum. Geri geleceğini de biliy
75 TL.
Tükendi
Ünyeli Taslızade Müderris (Profesör) Yusuf Bahri Hazretleri’nin girişimi ile cihan padişahı II. Abdülhamid Han Hazretleri bizzat hususi parasından göndererek Akkuş/Karakuş’a bir medrese yaptırmıştır. Akkuş/ Karakuş Medreseleri ve Müderris Derya oğlu Mehmet Efendi adlı bu eser Akkuş, Ünye, Niksar ve çevre bölgelerin hem tarihini hem de sosyal, kültürel ve manevi dokusunu yansıtmaktadır. Osmanlı Devleti’nin medreselere, eğitim ve öğretime, ilmi çalışmalara ne kadar önem verdiğine şahit olac
166 TL.
Tükendi
Yaşar Demir, sadece şiirler yazan birisi değil, tam tersi son derecede duyarlı bir aydın ve demokrattır. İnsancıl duygular onu bir çelik zırh gibi sarmış, bilimle, sanatla, edebiyatla, kültür- le donatmıştır. Yüreğinde, beyninde öyle duygu ve düşünceleri barındırır ki evliyaları, filozo?arı, düşünürleri kıskandırır. Erhan Palabıyık Gazeteci Yazar Yaşar Demir’in şiirlerinde duygusallık fazladır. Aşk, sevgi, dostluk, kardeşlik, özlem, ayrılık ve sitem duyguları dizelere dökülür. Hece ölçüsünü ustalıkla kullan
95 TL.
Tükendi
Ülkemizde özellikle iki binli yıllardan sonra daha da yoğunlaşan sınav odaklı eğitim sistemi, bazı olumsuz yan etkileri de beraberinde getirmiştir. Özellikle öğrencileri sıralama odaklı sınavlarda, gerçekte çok rasyonel olmayan bir tutumla bazı dersler ön planda tutulmuş ve eğitimin pek çok paydaşının gözünde müzik, resim, şiir, drama, spor vb. odaklı dersler çeşitli boyutlarda göz ardı edilebilir bir konuma getirilmiştir. Bu kabulleniş, zorunlu temel eğitim süreçlerindeki “Bütüncül Yaklaşım”ı oldukça bozmu
75 TL.
Tükendi
221 TL.
Tükendi
“Hak bir gönül verdi bana Ha demeden hayran olur” Halil Manuş’un deli gönlü tam da böyle Yunus’un gönlü gibidir. Kim gönlüne laf anlatabilmiş ki Halil Manuş anlatsın? O sebeptendir gönlünün deli oluşu. Dini-tasavvufi derinlikli, didaktik nitelikli şiirler ağırlıkta Deli Gönül’de. Bunun yanı sıra yurt sevgisi, sıla özlemi, aşk ve sevgi temalarını da işlemiş Felsefi konuları irdeleyen şiirler de var. İşte bir soru: İnsan bir muamma mıdır? Evet öyle. Aleksi Karel’in bir kitabını hatırlıyorum. Adı “İnsan Bu Meç
140 TL.
Tükendi
“Halil Manuş’un, ‘Can Tanelerim’ adını verdiği çocuk şiirleri kitabının satır aralarında dolaşırken; bir Anadolu insanının temiz, saf yüreğinden dökülen arı pınarlardan akan su damlacıklarını görürsünüz. Her şiir sizi alıp başka başka diyarlara, ideallere ve güzelliklere götürür. Okudukça sizi sarıp sarmalayan güzel ıtır kokuları, lavanta çiçeklerinin baharda vermiş olduğu, köy yollarında sağlı sollu açmış, serpilmiş sarı beyaz papatya çiçeklerinin hoş görüntüleri arasında gezintiye çıkarsınız. Şehrin soğuk
170 TL.
Tükendi
Eserde, kentsel dönüşümün amacına değinildikten sonra 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapının unsurları, mülkiyet çeşitlerine göre kimlerin riskli yapı tespiti başvurusunda bulunabileceği, riskli yapı tespitinin hukuki sonuçları, riskli olduğu tespit edilen yapı hakkında ilgililer tarafından alınacak kararlar ve bu kararlara bağlı olarak yapılacak işlemler genel hükümler ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak eleştirisel bir bakış açısıyla incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)
125 TL.
Tükendi
Futbol, farklı grupları, ulusları ve kültürleri bir araya getiren bir spor dalı olmakla birlikte sporun gerçek değerlerine zıt etkiye sahip çeşitli şiddet türlerini içinde barındırmaktadır. Dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerde ve kültürlerde ciddi bir sorun olarak varlığını sürdüren futbol şiddetine yönelik ulusal ve uluslararası yetkililerin, oyunun her seviyesinde futbol şiddetini kontrol etmek ve önlemek için bir dizi yasa, yönetmelik, politika ve strateji ortaya koyması bu sorunun önemini ve yaygı
160 TL.
Tükendi
İslama Adanmış Bir Hayat Mahmud Efendi Hazretleri Kitabımızda çok zor ve sıkıntılı zamanlarda büyük hizmetler vermiş hakîkatli bir Allâh dostunun, Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri’nin mücadelelerle geçen uzun ve meşakkatli hayatını temaşa edip, o istikrar ve istikamet numunesinin ihsân-ı İlâhî ile elde ettiği büyük muvaffakiyetlerine tanık oluyoruz. İstifâde ve istifâza temennisiyle!
190 TL.
Tükendi
El Yazma Sohbetler 10 Cilt Takım Uzun zamandır ihvan ve muhibbanın, Efendi Hazretlerimizin birbirinden değerli vaaz-u nasihatlerini barındıran 10 ciltlik “El Yazma Sohbetler” e olan iştiyakını biliyorduk. Bundan sebep bu çalışmayı ele almak istedik. Bu kıymetli sohbetleri okuyanlara, özellikle kendisine ders edinen talebe ve hocalarımıza kolaylık olması niyetiyle de bazı çalışmalar yaptık. Her sohbeti başlı başına ele alarak baş taraflarına; sohbetin tarihi ve yapıldığı yeri, sohb
2750 TL.
Tükendi
Orhan Gülsoy, oğlu ve karısıyla yaşadığı hayatta daima kendisini kandırmış; çevresindekileri hep kendi görmek istediği gibi anlamlandırmaya çalışmış bir modern zaman “tutanamayan”ıydı. Rutini içinde boğulsa da kendisine nefes alacak alan bırakmayan biriydi ama aynı zamanda belki de sadece zihnindeki “çalışan”, “baba” ve “koca” imajlarının gerekliliklerini yaparak yaşama tutunmaya çalışıyordu. Yaşam, onun bu çabasını takdir etmek yerine, büyük bir kaza geçirerek sınanmasına karar vermiş; bu kaza da, ailesini
75 TL.
Tükendi
Gazali’nin düşünce sisteminde dinî tecrübenin yerini incelemeyi ve eleştirel bir bakış açısıyla tartışmayı amaçlayan bu çalışma, onun 1095 yılında geçirdiğini söylediği kriz etrafında şekillenecektir. Bu krizden sonra Gazali, ‘Allah’ın kalbine attığı bir nur’ ile bilgiyi elde ettiğini savunmuştur. Bu söylemi birçok yerde sık sık dile getirilmiş fakat Gazali’nin ‘kalbe gelen bu nur’u Allah kaynaklı görmesine rağmen birçok düşünür; akıl ve mantık kaynaklı gördüğü şeklinde yorumlar yapmıştır. Bu bağlamda kalp
266 TL.
Tükendi
Osmanlı Devleti’nde modern olarak tanımlanan ilk nüfus sayımı 1830- 1831 senesinde gerçekleştirilmiş ve sayımlar sonraki yıllarda da devam etmiştir. Bu nüfus sayımlarının bir ürünü olarak ortaya çıkan nüfus defterleri, tarih araştırmalarında büyük bir öneme sahiptir. Sadece erkeklerin sayıldığı bu sayımlarda amaç devletin asker ve vergi ihtiyacını karşılayacak nüfusu tespit etmek olarak belirlenmiş olsa da ihtiva ettiği veriler ilgili dönemin demografik, ekonomik ve sosyolojik yapısı hakkında genel çıkarıml
193 TL.
Tükendi
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1